Chinese
Color
Orange
Black
Blue
Purple
Green
Deep Blue
Laman Utama
Forum
Fokus
Semasa
Gosip Socmed
Infozon
tularsuara
Search
354
View
5
Reply

WAHABI @ WAHBABUN SESAT DALAM TERANG...

[Copy link]

Author: rantaikendoq       Show all posts   Read mode

Author
Post time 21-3-2020 11:26 AM | Show all posts |Read mode
Edited by rantaikendoq at 23-3-2020 09:17 AM

Pandangan Ulama Sunni Tentang Wahabi

Gerakan Wahabi Salafi–yang dikenal dengan ideologi takfir (mengkafirkan,mem-bid’ah-kan, men-syirik-kan sesama muslim)– adalah gerakan yang mengklaimdirinya sebagai gerakan pemurnian akidah (tauhid) dan mengikuti langkah ulamaterdahulu atau ulama salaf. Karena itu gerakan ini disebut dengan berbagai namaseperti Wahhabi merujuk pada nama pendirinya Muhammad bin Abdul Wahhab, AhliTauhid dan Salafi atau Wahabi Salafi. Di dunia Arab, mereka lebih seringdisebut dengan istilah harakatul Wahhabiyah As-Saudiyah (حركة الوهابية السعودية)atau gerakan Wahabi Arab Saudi karena memang didirikan dan berpusat di ArabSaudi.
Banyak ulama non-Wahabi yang memberi nilai negatif padagerakan ini. Tidak mengherankan, karena gerakan ini tidak memiliki sikapkompromi dan tidak pernah menilai positif kecuali kepada dirinya sendiri. Danbanyak label kurang sedap dialamatkan pada gerakan yang pendanaan penyebarannyadidukung penuh oleh kerajaan Arab Saudi ini. Sebutan itu antara lain seperti“gerakan militan”, gerakan ekstrim, ideologi teroris, neo-Khawarij sampaigerakan sesat.
Berikut beberapa pendapat ulama Sunni non-Wahhabikontemporer terhadap Wahabi Salafi:
1. Dr. Ali Jumah, mufti Mesir mengatakan bahwa Wahabi Salafiadalah gerakan militan dan teror. [1]
2. Dr. Ahmad Tayyib, Syekh al-Azhar mengatakan bahwa Wahabitidak pantas menyebut dirinya salafi karena mereka tidak berpijak pada manhajsalaf.[2]
3. Dr. Yusuf Qardawi, intelektual Islam produktif dan ahlifiqh terkenal asal Mesir, mengatakan bahwa Wahabi adalah gerakan fanatik butayang menganggap dirinya paling benar tanpa salah dan menganggap yang lainselalu salah tanpa ada kebenaran sedikitpun.[3] Gerakan Wahabi di Ghaza,menurut Qardawi, lebih suka memerangi dam membunuh sesama muslim daripadamembunuh Yahudi.[4]
4. Dr. Wahbah Az-Zuhayli (وهبةالزحيلي), mufti Suriah danahli fiqh produktif, menulis magnum opus ensiklopedi fiqh 14 jilid berjudul AlMuwsuatul Fiqhi al-Islami (الموسوعةالفقه الإسلامي ) . Az-Zuhaylimengatakan seputar Wahabi Salafi (yang mengafirkan Jama’ah Tabligh): “mereka[Wahabi] adalah orang-orang yang suka mengkafirkan mayoritas muslim selaindirinya sendiri.”[5]
5. KH. Agil Siradj, ketua PBNU, mengatakan dalam berbagaikesempatan melalui artikel yang ditulisnya, wawancara tv, dan seminar bahwaterorisme modern berakal dari ideologi Wahabi.[6]
6. Syekh Hisyam Kabbani, ketua tariqah Naqshabandi dunia,mengatakan bahwa Wahabi Salafi adalah gerakan neo-Khawarij.[7] Yaitu alirankeras yang menghalalkan darah sesama muslim dan terlibat dalam pembunuhankhalifah ke-3 Utsman bin Affan.

FELO Kehormat Institut Pemikiran dan Tamadun IslamAntarabangsa(Istac), Dr Muhammad Uthman El-Muhammady mendedahkan sejakkebelakangan ini aliran selain Ahli Sunnah Wal Jamaah seperti fahaman Syiah danIslam liberal mula menyerang negara menyebabkan sebahagian masyarakat terpengaruh.Beliau yang menjadi ahli panel pada Wacana Ilmu bertajuk Ahli Sunnah Wal Jamaahanjuran akhbar Berita Harian dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia(Yadim), baru-baru ini melahirkan kebimbangan masyarakat dan negara akanberdepan pelbagai masalah jika perkara itu tidak didedahkan.
Beliau mengatakan ramai yang mempertikaikan kita menggunakankitab lama, kononnya tidak moden yang lebih menggerakkan masyarakat kepadaFahaman Islam liberal. Masyarakat dibimbangi tidak didedahkan dengan fahamanbetul mengenai Ahli Sunnah yang menjadi pegangan Majlis Agama Negeri dan FatwaKebangsaan dan boleh menimbulkan pelbagai masalah termasuk boleh mengancamkeselamatan negara.
Sejauh mana fahaman Syiah, aliran Wahabi dan Islam Liberalmempengaruhi pemikiran umat Islam, Pengarah Penyelidikan Jabatan Kemajuan IslamMalaysia (Jakim), Razali Shahabudin berkata, sukar menafikan wujud segelintirumat Islam negara ini dipengaruhi unsur bertentangan akidah Ahli SunnahWal Jamaah dan amalan mazhab Syafi’ie. Beliau berkata, setakat iniJakim dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri (Jain) serta pihakkeselamatan melalui peruntukan undang-undang dan dasar kerajaan berjayamembendung penularan fahaman berkenaan.
Beliau berkata, fahaman Syiah dan Islam liberal bahayaterhadap umat Islam kerana alasan yang berbeza. Fahaman Syiah diharamkan dinegara ini melalui keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pada 1996berdasarkan percanggahan dengan akidah, syariah dan akhlak Ahli SunnahWal-Jamaah. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan yang bersidang pada3 Mei 1996 membuat keputusan menetapkan umat Islam di Malaysia hendaklah hanyamengikut ajaran Islam berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari pada segiakidah, syariah dan akhlak.
Memperakukan ajaran Islam yang lain daripada pegangan AhliSunnah Wal Jamaah adalah bercanggah dengan hukum syarak dan undang-undang Islamdan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran yang lain daripada pegangan AhliSunnah Wal Jamaah adalah dilarang. Antara penyelewengan yang dikenal pasti dalamfahaman Syiah ialah imam adalah maksum, khalifah diwasiatkan secara nas,menolak ijmak ulama, menolak qiyas dan mengamalkan nikah mutaah.
Sementara fahaman Wahhabiyah pula tidak sesuaidiamalkan di negara ini kerana dikhuatiri boleh membawa kepada perpecahan umatIslam. Itu adalah hasil daripada perbincangan beberapa kali pada MuzakarahJawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Semua keputusan adalah menyekat penularan fahamanWahhabiyyah atas alasan isu khilafiyyah fiqhiyyah yang dibangkitkan bolehmenggugat perpaduan umat Islam di Malaysia. Bagaimanapun keputusan itu tidakmemutuskan Wahhabiyyah sebagai ajaran sesat. Razali berkata, mengenaifahamanIslam liberal pula setakat ini tidak wujud mana-mana individu atauorganisasi di Malaysia yang menubuhkan apa-apa kumpulan atas nama Islam liberalseperti berlaku di Indonesia.
Beliau berkata, ajaran sesat dan sebarang ajaran barumenyalahi tradisi Ahli Sunnah Wal Jamaah di negara ini yang berpegang kepadaakidah Asya’irah-Maturidiyyah dan fiqh Syafi’ie, sudah tentu akan menimbulkanrasa kurang senang umat Islam.

Katanya, penyebaran ajaran sesat akan menggugat akidah sertasyariah Islam sementara aliran seperti Wahhabiyyah boleh menimbulkan kekeliruandan berakhir dengan krisis perpaduan jika tidak dibendung dan ditangani.
Berdasarkan rencana Fahaman Wahabi Berasaskan Pemikiran IbnuTaimiyyah di laman web Jakim bertarikh 19 Disember 2006, pada prinsipnyafahaman Wahabi membuat terjemahan serta tafsiran al-Quran dan hadissebulat-bulatnya mengikut fahaman pemimpin mereka. Penerapan fahaman Wahabi dikalangan umat Islam di negara ini sejak berkurun lama berakar umbi denganakidah Ahli Sunnah Wal Jamaah menimbulkan salah faham di kalangan umat Islam.Orang awam yang kurang mahir selok belok mazhab lebih baik bertaklid denganpegangan mazhab sedia ada.


========================
CATATAN DAN RUJUKAN
[1] لكننالم نر منالسلفيين الحاليين سوى التشددوالإرهاب والتعصب والدم “Yang saya lihat dari [Wahabi] Salafi hanyalah[gerakan] ekstrim, teror, fanatik dan [haus] darah.” Lihat detailnya: http://www.anbacom.com/news.php?action=show&id=8028.
[3] هو التعصب له ضدالأفكار الأخري وهو قائمعلي المذهب الحنبلي،ولكنهم لا يرونولا يؤمنون إلابرأيهم فهم يعتبرون أنرأيهم صواب لا يحتملالخطأ، ورأي غيرهم خطألا يحتمل الصوابLihat detail: libyan-national-movement.org/article.php?artid=2630
[4] Lihat wawancaranya dengan tv Al Jazeera di:youtube.com/watch?v=y2NcYwEqX7M
[5] الذينيكفرون كما يكفرون أغلبالمسلمين غيرهم. Lihatafatih.wordpress.com/2011/12/12/jamaah-tabligh-gerakan-sesat.
[6] Lihat antara lain “Wahabi Mengajarkan Kekerjasan” di:syamsuri149.wordpress.com/2011/12/18/ketua-pbnu-kh-said-agil-siradj-wahabi-mengajarkan-kekerasan/Dalam artikel tersebut dijelaskan ada 12 yayasan yang didanai Arab Saudi untukmenyebarkan ideologi Wahabi Salafi.
[7] Kabbani mengatakan, “Belakangan ini, beberapa ulamamengritik aliran Wahabi atau “salafî” sebagai kelompok yang secara politiktidak benar. Praktik mengafirkan menjadi ciri utama yang bisa dikenali darikelompok neo-Khawarij pada masa modern ini. Mereka kelompok yang senangmenghantam orang-orang Islam dengan tudingan kafir, bidah, syirik, dan haram,tanpa bukti atau pembenaran selain dari hawa nafsu mereka sendiri, dan tanpamemberikan solusi selain dari sikap tertutup dan kekerasan terhadap siapa punyang berbeda pendapat dengan mereka


Reply

Use magic Report

Author
 Author| Post time 21-3-2020 11:34 AM | Show all posts
Aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah terdiri dari 50 aqidah, di mana yang 50 aqidah ini dimasukkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu:

1. Aqidah Ilahiyyah (عقيدة الهية) dan

2. Aqidah Nubuwwiyah (عقيدة نبوية)

Adapun Aqidah Ilahiyyah terdiri dari 41 sifat, yaitu:

a. 20 sifat yang wajib bagi Allah swt: wujud (وجود), qidam (قدم), baqa (بقاء), mukhalafah lil hawaditsi (مخالفة للحوادث), qiyamuhu bin nafsi (قيامه بالنفس), wahdaniyyat (وحدانية), qudrat (قدرة), iradat (ارادة), ilmu (علم), hayat (حياة), sama’ (سمع), bashar (بصر), kalam (كلام), kaunuhu qadiran (كونه قديرا), kaunuhu muridan (كونه مريدا), kaunuhu ‘aliman (كونه عليما), kaunuhu hayyan (كونه حيا), kaunuhu sami’an (كونه سميعا), kaunuhu bashiran (كونه بصيرا), dan kaunuhu mutakalliman (كونه متكلما).

b. 20 sifat yang mustahil bagi Allah swt: ‘adam (tidak ada), huduts (baru), fana’ (rusak), mumatsalah lil hawaditsi (menyerupai makhluk), ‘adamul qiyam bin nafsi (tidak berdiri sendiri), ta’addud (berbilang), ‘ajzu (lemah atau tidak mampu), karohah (terpaksa), jahlun (bodoh), maut, shamam (tuli), ‘ama (buta), bukmun (gagu), kaunuhu ‘ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan (كونه جاهلا), kaunuhu mayyitan (كونه ميتا), kaunuhu ashamma (كونه أصم), kaunuhu a’ma (كونه أعمى), dan kaunuhu abkam (كونه أبكم).

c. 1 sifat yang ja’iz bagi Allah swt.

Aqidah Nubuwwiyah terdiri dari 9 sifat, yaitu:

a. 4 sifat yang wajib bagi para Nabi dan Rasul: siddiq (benar), tabligh (menyampaikan), Amanah, dan fathanah (cerdas).

b. 4 sifat yang mustahil bagi para Nabi dan Rasul: kidzib (bohong), kitman (menyembunyikan), khianat, dan baladah (bodoh).

c. 1 sifat yang ja’iz bagi para Nabi dan Rasul.

*****

I. DALIL-DALIL SIFAT WAJIB BAGI ALLAH SWT:

1. Dalil sifat Wujud (Maha Ada): QS Thaha ayat 14, QS Ar-Rum ayat 8, dsb.

2. Dalil sifat Qidam (Maha Dahulu): QS Al-Hadid ayat 3.

3. Dalil sifat Baqa (Maha Kekal): QS Ar-Rahman ayat 27, QS Al-Qashash ayat 88.

4. Dalil sifat Mukhalafah lil Hawaditsi (Maha Berbeda dengan Makhluk): QS Asy-Syura ayat 11, QS Al-Ikhlas ayat 4.

5. Dalil sifat Qiyamuhu bin Nafsi (Maha Berdiri Sendiri): QS Thaha ayat 111, QS Fathir ayat 15.

6. Dalil sifat Wahdaniyyat (Maha Tunggal / Esa): QS Az-Zumar ayat 4, QS Al-Baqarah ayat 163, QS Al-Anbiya’ ayat 22, QS Al-Mukminun ayat 91, dan QS Al-Isra’ ayat 42-43.

7. Dalil sifat Qudrat (Maha Kuasa): QS An-Nur ayat 45, QS Fathir ayat 44.

8. Dalil sifat Iradat (Maha Berkehendak): QS An-Nahl ayat 40, QS Al-Qashash ayat 68, QS Ali Imran ayat 26, QS Asy-Syura ayat 49-50.

9. Dalil sifat Ilmu (Maha Mengetahui): QS Al-Mujadalah ayat 7, QS At-Thalaq ayat 12, QS Al-An’am ayat 59, dan QS Qaf ayat 16.

10. Dalil sifat Hayat (Maha Hidup): QS Al-Furqan ayat 58, QS Ghafir ayat 65, dan QS Thaha 111.

11 & 12. Dalil sifat Sama’ (Maha Mendengar) dan Bashar (Maha Melihat): QS Al-Mujadalah ayat 1, QS Thaha ayat 43-46.

13. Dalil sifat Kalam (Maha Berfirman): QS An-Nisa ayat 164, QS Al-A’raf ayat 143, dan QS Asy-Syura ayat 51.

Dua puluh sifat yang wajib bagi Allah tersebut di atas dibagi kepada 4 bagian, yaitu:

1. Sifat Nafsiyyah. Artinya: Sifat yang tidak bisa difahami Dzat Allah tanpa adanya sifat. Sifat Nafsiyyah ini hanya satu sifat, yaitu: sifat wujud.

2. Sifat Salbiyyah. Artinya: Sifat yang tidak pantas adanya di Dzat Allah swt. Sifat Salbiyyah ini jumlahnya ada lima sifat, yaitu: Qidam, Baqa, Mukhalafah lil Hawaditsi, Qiyamuhu bin Nafsi, dan Wahdaniyyah.

3. Sifat Ma’ani. Artinya: Sifat yang tetap dan pantas di Dzat Allah dengan kesempurnaan-Nya. Sifat Ma’ani ini jumlahnya ada tujuh sifat, yaitu: Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama’, Bashar, dan Kalam.

4. Sifat Ma’nawiyyah. Artinya: Sifat yang merupakan cabang dari sifat Ma’ani. Sifat Ma’nawyyah ini jumlahnya ada tujuh sifat, yaitu: Kaunuhu Qadiran, Kaunuhu Muridan, Kaunuhu ‘Aliman, Kaunuhu Hayyan, Kaunuhu Sami’an, Kaunuhu Bashiran, dan Kaunuhu Mutakalliman.

*****

II. DALIL-DALIL SIFAT JA’IZ BAGI ALLAH

a. QS Al-Qashash ayat 68

b. QS Al-Imran ayat 26

c. QS Al-Baqarah ayat 284

CATATAN PENTING:

Pokok-pokok Ilmu Tauhid (مبادئ علم التوحيد):

1. Definisi Ilmu Tauhid (حده):

Ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat Allah dan para rasul-Nya, baik sifat-sifat yang wajib, mustahil maupun ja’iz, yang jumlah semuanya ada 50 sifat. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat dan sifat yang mustahil ada 20 sifat serta sifat yang ja’iz ada 1 sifat. Begitupula sifat yang wajib bagi para rasul ada 4 sifat (sidiq. tabligh, amanah, dan fathanah) dan sifat yang mustahil ada 4 sifat (kidzb / bohong, kitman / menyembunyikan, khianat, dan bodoh) serta sifat yang ja’iz ada 1 sifat. 50 sifat ini dinamakan “Aqidatul Khomsin / عقيدة الخمسين “. Artinya: Lima puluh Aqidah.

2. Objek atau Sasaran Ilmu Tauhid (موضوعه): Dzat Allah dan sifat-sifat Allah.

3. Pelopor atau Pencipta Ilmu Tauhid (واضعاه): Imam Abul Hasan Al-Asy’ari (260 H – 330 H / 873 M – 947 M ) dan Imam Abul Manshur Al-Mathuridi ( 238 – 333 H / 852 – 944 M ).

4. Hukum Mempelajari Ilmu Tauhid (حكمه): Wajib ‘ain dengan dalil ijmali (global) dan wajib kifayah dengan dalil tafshili.

5. Nama Ilmu Tauhid (اسمه): Ilmu Tauhid, Ilmu Ushuluddin, Ilmu Kalam dan Ilmu ‘Aqa’id.

6. Hubungan Ilmu Tauhid dengan Ilmu-ilmu lain (نسبته): Asal untuk ilmu-ilmu agama dan cabang untuk ilmu selainnya.

7. Masalah-masalah Ilmu Tauhid (مسائله): Sifat-sifat wajib, mustahil, dan ja’iz bagi Allah swt dan para Rasul-Nya.

8. Pengambilan Ilmu Tauhid (استمداده): Diambil dari Al-Qur’an, Al-Hadits, dan akal yang sehat.

9. Faedah Ilmu Tauhid (فائدته): Supaya sah melakukan amal-amal sholeh di dunia.

10. Puncak Mempelajari Ilmu Tauhid (غايته): Memperoleh kebahagian, baik di dunia maupun akherat dan mendapat ridha dari Allah swt serta mendapat tempat di surga.

Wallahu a’lam…..
Reply

Use magic Report

Author
 Author| Post time 21-3-2020 11:36 AM | Show all posts
Pendekatan Menghalalkan Cara Wahabi Sesatkan Akidah Masyarakat

Mereka yang cuba menjadi model kepada masyarakat Islam di Malaysia, rupanya hanya model memepecah-belahkan masyarakat dengan pandangan dan pendapat yang lain dari yang biasa diamalkan di Malaysia, sejak zaman berzaman masyarakat Malaysia mewarisi akidah yang berpegang dengan pendapat Asyairah dan Maturidiyah dalam pegangan Tauhid,(telah menjadi tradisi masyarakat Malaysia berpegang mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dengan pendekatan yang dibawa Imam Asyaari dan Imam Abu Mansur Maturidi) Imam Assyafi’e dalam amalan Fikah dan (kebanyakannya)Al-Ghazali dalam amalan Tasauf. Ada sesetengah mereka menafikan malah ada yang menyesatkan dua orang Imam yang sudah lama jadi ikutan masyarakat Malaysia dalam ilmu Usuluddin, tidak sedarkah mereka secara tidak langsung mereka menolak jumhur Ulama dalam perbagai disiplin Ilmu Islam?, dan adakah dengan berlawanan pendapat dengan Ijma’ Jumhur umat ini layak dikira sebagai pandangan yang Muktabar. Bukankah ada sabdaan Nabi yang mengiktiraf bahwa tidak berlaku kesilapan dan Ijma’ Jumhur umat ini?. Harus diperhatikan, kenyataan yang berlaku hari ini, mereka ini kalau tidak lagi diendahkan pemerintah, mereka akan berpihak kepada pihak Pembangkang dalam dunia politik.

Puak Mutasyabihah Dan Mujassimah Di Zaman Moden Yang Bernama Wahabi

Golongan yang mendakwa Allah bertempat ini juga sering-kali bersandarkan kepada perjuangan mereka sebagai penerus manhaj Salaful Soleh yang dibawa oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal, benarkah dakwaan ini?, cuba tunjuk bukti yang Imam Ahmad mengajarkan Tuhan itu bertempat, berjisim dan serupa dengan makhluk?, mana pendapat Imam Ahmad yang mengatakan Qunut Subuh sebagai perbuatan yang bidaah?, mana pendapat Imam Ahmad yang menyatakan ziarah kubur berbuatan syirik?, mana dia kata-kata Imam yang dipetik dari karangan beliau yang menyatakan mazhab Imam Syafi’e salah dan tidak betul?, perlu di ingat bahwa Imam Ahmad Ibn Hambal merupakan murid Imam Syafi’e dalam bidang Fikah dan Imam Syafie pula berguru dengan Imam Ahmad dalam ilmu Hadis. Hati-hatilah dengan golongan bahayakan iman ini. Misi kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah versi Wahabi Menolak Mazhab Apakah yang sebenarnya kembali kepada Qur’an dan Sunnah itu(cara acuan mereka)?, adakah dengan mentafsirkan Qur’an dan Hadis dengan mengambil kefahaman yang dangkal dari fikiran sendiri dikatakan “kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah”?, adakah dengan menjadi juara mewar-warkan beberapa masalah khilafiah yang telah lama dijawab Ulama dikatakan “kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah”?, adakah dengan memasarkan ajaran membidaahkan Qunut, Talqin, Solat tak wajib qada’, Talak empat sekali gus jatuh satu(beberapa contoh yang kononnya ikut Qur’an Sunnah versi mereka dalam bidang Fikah) dikatakan kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah ? apakah Imam mazhab empat yang diikuti jumhur umat ini pembuat bidaah? adakah dengan mengajarkan masyarakat bahwa Allah bertempat, berjisim dan bersifat sama dengan manusia ini, dikatakan kembali kepada ajaran Qur’an dan Sunnah?, adakah dengan menyesatkan ulama Tasauf dan Tarikat (yang mengajarkan akhlak manusia sesama manusia, dan akhlak manusia dengan tuhan dalam beribadat dengan ikhlas) sampai mengkufurkan para ulama Tasauf ini sebagai orang yang kembali pada Qur’an dan Sunnah Nabi…adakah dalam Qur’an dan Hadis nas yang jadi dalil boleh menyesatkan golongan yang tidak sama pendapat dengan kita?. Sila rujuk sejarah yang Imam Mujadid mereka sayangi pernah beriktiqad bahwa orang tidak sefahaman dengan fahaman mereka adalah kafir harbi, Shekh Muhamad Ibn Wahhab telah memkafirkan ahli Qiblat, pengikut beliau yang baru wajib ikrar dihadapannya  bahwa mereka dulunya adalah kafir, orang itu dan ini kafir, ibu-bapa juga kafir kerana tak ikut pahaman Wahabi, cuba rujuk kita addus Saniyah fi raddi ala Wahabiah karangan Mufti Syafi’e Mekah Al-Habib Sayyed Zaini Dahlan Al-Makki dan kitab karangan Sheikh Sulaiman Ibn Wahhab adik beliau sendiri.

Hujjah Wahabiyyin Kuat Dikalangan Pengikut Sendiri Tetapi Beku Bila Didebatkan

Di Kelantan sering berlaku seorang hamba Allah yang menjadi ‘‘maulana” Wahabi melalui murid-murid sekolah beliau mempromosikan fahaman mereka dengan risalah-risalah bermusim yang ditaburkan di masjid-masjid utama Bandaraya Kota Bharu, yang mempertikaikan amalan imsak dalam berpuasa dan lain-lain, yang didakwa tidak terdapat dalam kitab-kitab fekah muktabar bila mereka rujuk, dalam mempersoalkan siapa yang memulakan bidaah imsak ini, mereka mengamalkan boleh makan walaupun sudah azan subuh, perkara ini diakui sendiri sahabat penulis yang menjadi “santri” di Pusat Pengajian ala “Sunnah” tersebut. Bila disoalkan pada maulana mereka soalan ini, (penulis memetik soalan Tuan Guru penulis Al-Fadhil Sheikh Wazir Che Awang) yang kamu dok pertikai kerja ulama Fikah dan Falak dalam bab imsak tu, kenapa tak pertikaikan juga kerja ulama Fikah dan Falak dalam bab waktu solat?, kalau sungguh puak kamu yang seratus peratus amal Sunnah bila nak solat jangan guna takwin yang dibuat ulama Fikah dan Falak, puak kamu cukup tengok pergerakan matahari dan cahayanya dalam menentukan waktu solat, bila ditanya soalan ini mereka terkedu seribu bahasa. Mereka juga seringkali mempersoalkan bentuk pengajian di masjid-masjid Kelantan tidak menepati yang sepatutnya. Mereka mendakwa tidah payah belajar Fikah dan lain-lain disiplin ilmu, cukup hanya belajar kitab Hadis dan Tafsir sahaja, kerana didalam keduanya sudah ada semua ilmu.

Wahabi Golongan Yang Tidak Beradab Dengan Rasulullah Saw

Yang paling buat saya terkejut, tentang taarif Sunnah, mereka beriktiqad bahwa perbuatan Rasul disudut berpakaian, makan, minum, berjalan, tidur dan lain-lain bukanlah termasuk dalam Sunnah Rasul, yang demikian hanya adat kaum Rasul, kata mereka lagi (penulis memetik fatwa seorang lagi maulana mereka di Pasir Pekan), kalau sekiranya Rasul dilahirkan dikalangan kaum Cina nescaya Rasul juga akan memakai pakaian adat orang Cina, makan pakai pengepik buluh seperti orang Cina, sedarkah wahai Wahabiyyin, kamu telah menafikan taarif,”segala perbuatan, kata-kata, diam Rasulullah merupakan Sunnah”. Kalau perbuatan, perkataan dan diam Rasul bukan Sunnah, tinggal apa lagi yang boleh ditaarifkan Sunnah?, tidakkah kamu sedar bahwa Iman kamu dalam bahaya bila tidak beradab dengan junjungan Baginda dengan mempertikaikan Sunnah, lupakah kamu dengan Ijmak Ulama bersepakat bahwa jahat adab dengan Rasulallah Saw antara sebab terjerumus kedalam kekufuran?.

Wahabi Versi Madinah Yang Sederhana w/s Wahabi Pakistan yang Extremis

Agak kelakar bila diingatkan balik kata-kata ustaz saya di Pusat Pengajian Pondok Yayasan Islam Kelantan, Bachok dulu, lantaran kisah seorang ustaz Wahabi versi terbaru lulusan Universiti Abu Bakar Pakistan, membidaahkan masalah qunut Subuh dan Ma’tsurat(ma’tsurat juga dibidaahkan?) di Pondok Madinatul Ilmi, Kandis, bila perkara ini sudah menjadi geger di Kelantan, menjadi tangggungjawab Dato’ Mufti Kelantan Sheikh Hasbullah untuk meredakan isu tersebut…kemuncak isu tersebut ialah para pelajar bangkit buat demotrasi membakar tilam depan asrama, berikutan peristiwa tersebut al-Fadil Ustaz saya yang berkelulusan Universiti Madinah berkomentar dengan; ana ni belajar Wahabi dah, tapi ada lagi hok lebih Wahabi dari Wahabi Mekah( maksudnya wahabi Pakistan lebih ekstrem dalam menyalahkan pendapat Ijma’ Ulama dengan membiadaahkan Qunut, tanpa melihat pada pandangan dan pendapat orang lain dalam masalah Qunut tersebut, sedangkan Wahabi Mekah sendiri adalah juga adabnya dari sudut menghormati pandangan ulama mazhab.

Wahabiyah Gerakan Celaka Dan Dajjalkan Umat Ini

Kalau dipandang disudut sejarah Islam, golongan Wahabi boleh dianggap sebagai kaum yang celaka dan dajal kecil bagi umat Islam, kenapa saya kata begitu?, ingat tak puak Wahabi sendiri mengaku yang gerakan mereka salah satu sebab musabab yang membawa kepada kejatuhan sistem Khulafa Islamiyah terakhir yaitu Khulafa Usmaniayah di Turki, saya ada terbaca satu buku terjemahan dari nota-nota cacatan laporan yang telah jadi arkip di perpustakaan di England seorang perisik British yang bertugas di semenanjung Tanah Arab, ringkasan dari buku tersebut ialah melalui perisik yang berpura-pura memeluk Islam itu, Muhammad Ibn Wahhab berjadi dijadikan alat untuk hancurkan sistem Khalifah di dunia Islam, beliau berjaya dirosakkan akhlaknya dengan perantaraan arak dan perempuan, beliau contoh terbaik bagi ejen perosak penjajah Barat untuk meruntuhkan sistem Khulafa yang selama ini mengawal keselamatan dan hal ewal umat Islam sedunia, kenyataan yang berlaku selepas kejatuhan Khalifah Usmaniyah satu demi satu negara umat Islam difaraidkan penjajah laknat, penjajah berjaya jadikan beliau seorang yang bukan Syiah dan bukan Ahli Sunnah wal Jamaah.

Kekejaman Puak Wahabi Dalam Sejarah

Dalam sejarah perang Wahabi di Mekah dicatat ulama Ahli Sunnah, Al-Habib Sayyed Zaini Dahlan dalam kitab Ad-Dur As-Saniyyah fi raddi ala Wahabiyah dan kitab kitab ulama yang lain menyebut, dengan bantuan persenjataan dan latihan dari pihak Penjajah British, dan dengan dokongan dari kepala puak Najd Muhammad Ibn Suud, yang kedua punya kepentingan masing-masing, berganding bahu dengan bantuan penjajah Barat, telah menyerang Kota Mekah yang waktu itu diperintah oleh golongan Alawiyyin,Syarif Mekah, dan bernaung di bawah pemerintahan Khalifah Usmaniyah, pihak penjajah bersama-sama Wahabiyyin dan suku Najd telah membuat sekatan ekonomi keatas penduduk kota suci Mekah berbulan-bulan lamanya , sehingga penduduk Mekah tepaksa sembelih anjing untuk dijadikan makanan kerana kehabisan makanan, bila Syarif melihat hal ini beliau terpaksa menyerahkan bumi Mekah kepada dua Muhammad yang didukung penjajah ini, Syarif dan keluarganya hanya boleh memerintah wilayah Urdon (Jordan) dan Iraq, semenjak itu bumi Mekah dikuasai dua Muhamad dan menjadi pusat perancangan yang membawa kepada runtuhnya sistem Khulafa Islam terakhir.

Selanjutnya saya akan kemukakan fakta-fakta dari blog penyokong Ahli Sunnah wal Jamaah, insyaaalah nanti saya akan komentarkan lagi tentang Wahabi ini yang bertopengkan perjuangan Agama dan berjuang dipentas arena politik demi menyebarkan ajaran mereka yang penuh dengan penuh keta’suban.
Reply

Use magic Report

Post time 21-3-2020 07:39 PM | Show all posts
TT , tak nak lah perkataan khindzir tu

tukaqlah

u know , u dont have to go to  that level as to name calling people

nak bagi pesanan tak apa

but dont lah name calling
Reply

Use magic Report

Author
 Author| Post time 23-3-2020 09:16 AM | Show all posts
mbhcsf replied at 21-3-2020 07:39 PM
TT , tak nak lah perkataan khindzir tu

tukaqlah

oh...maaflah...
atau juga bole kita sebut sbg separa bab*,
Reply

Use magic Report

Post time 1-4-2020 10:59 AM | Show all posts
konon kau rasa diri kau tu dah baguslah tu post macam nie. Bajek.
Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | Register | Facebook Login

Points Rules

 CARI App
Get it FREE Google play
 Twitter
 Instagram
cari_infonet
FOLLOW
Copyright © 1996-2020 Cari Internet Sdn Bhd All Rights Reserved(483575-W)
Private Cloud provided by IPSERVERONE
Advertise with us
Quick Reply To Top Return to the list